title
Perekonna sotsiaal-majandusliku tausta ja makroökonoomiliste tegurite mõju õpilaste PISA testi tulemustele
The effects of a family's socioeconomic status and macroeconomic factors on student pisa test results
author
Kunman, Jarek-Karl
keywords
hariduslikud saavutused
hariduse mõjutegurid
educational achievements
educational influencing factors
supervisor
defence date
language