title
Ettevõtte tulemuslikkuse juhtimissüsteemide ja firma edukuse vahelised seosed
The relation between firm performance management systems and firm success
author
Lentso, Maris
supervisor
defence date
language