title
Kivikonstruktsioonide arvutamise alused riikide standardite võrdluses
Comparison of the bases of masonry calculations in different standards
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Voltri, Väino
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv. Tööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal