title
Kakumäe jahisadama teedevõrgu, liikluskorralduse ja Vabaõhumuuseumi tee - Nooda tee ristmiku kavandamine
Designing the road network and traffic control of Kakumäe marina and Vabaõhumuuseumi tee - Nooda tee intersection
author
Veskimets, Andri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information