title
Elamute siseõhu peente osakeste sisalduse analüüs
Analysis of particulate matter concentration in apartment houses
author
Gundich, Kirill
keywords
peened osakesed
sise- ja välisõhk
particulate matter
indoor and outdoor air
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus