title
Ehitusprojekteerimise kommunikatsioonipraktikate empiiriline analüüs
Empirical Analysis of Building Design Communication Practices
author
Pakats, Märt
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information