title
Таллинский Политехник № 12 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
08.04.1983
language