title
Tallinna Polütehnik Nr 26 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.09.1979
language