title
Kiraalse isatiini derivaadi monokristall-röntgendifraktsioon analüüs Bruker Smart X2S ja Rigaku Compact HomeLab difraktomeetritega
Single crystal X-ray diffraction analysis of a chiral isatin derivative with Bruker Smart X2S and Rigaku Compact HomeLab diffractometers
keywords
monokristall-röntgendifraktsioon analüüs
single crystal X-ray diffraction analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele