title
Võrdlev uurimus kasutaja tajumisse ja valmidusse küberohutuse ähvardustesse IoT ja mobiilseadmete
Comparative Study on Perception and Preparedness of a User Towards Cybersecurity Threats in IoT and Mobile Devices
author
Shankaran, Rishikesh Ram
keywords
mobiilseadmete
kasutajate teadlikkus küberturvalisusest
küberturvalisuse ohud
preparedness
users awareness of cybersecurity
cybersecurity threats
defence date
language