title
Parima võimaliku tehnika piirnormidele vastavus VKG Oil AS Petroter tehase näitel
Compliance with best available techniques in VKG Oil AS Petroter factory
author
Kroman, Jana
keywords
parim võimalik tehnika
best available techniques
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Raamets Jane
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025