title
Põlevkivi etteandmise jaotus punkritesse
The oil shale spreading by bunkers
Распределение подачи сланца в бункеры
author
Zverev, Konstantin
keywords
loogikakontroller
elektromagnetilise juhtimisega hüdrojaotur
control desk
logic controller
hydraulic distributors with electromagnetic control
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information