title
Nõukogu karakteristikute seosed pankade kasumlikkusega
The Association between Bank Governance Characteristics and Profitability
keywords
nõukogu karakteristikud
nõukogu sõltumatus
nõukogu suurus
naiste osakaal
kahel toolil istumine
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network