title
Reoveest fosforit sorbeerivate nanokomposiitmaterjalide keskkonnaohutuse määramine kasutades testbaktereid Vibrio fischeri
Evaluating the environmental safety of nanocomposite sorbent materials for phosphorus recovery from wastewater using bacteria Vibrio fischeri
author
Uke, Kevin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Drenkova-Tuhtan, Asya Ivanova
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 11.05.2027