title
Otsekuluarvutlus rahvusvahelise ekspedeerimisettevõtte kuluarvestussüsteemis DSV Transport AS näitel
Direct cost calculation as part of International freight forwarding company’s cost accounting system with an example of DSV Transport Ltd
author
Volmer, Helen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information