title
Tallinna Polütehnik Nr 32 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.10.1978
language