title
Sotsiaalse kapitali mõju äriüksuse ja tarkvaraarendusmeeskonna koostööle
Effects of social capital on business and IT unit's alignment
author
Elias, Triin
defence date
language