title
Patsiendi-keskne vaade ühele tervisehoiuasutuse süsteemile
Patient-Centered View, on One the Health-Care System
author
Bašmakova, Jevgenija
supervisor
defence date
language