title
Ühistranspordipeatuste kattetüübid, seisukord ja soovitused valikuks Tallinna näitel
Public Transport Stops Pavements Types, Condition and Selection Recommendations Based on Tallinn City Example
author
Siilbaum, Alvar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information