title
Organisatsioonilise õppimise kultuuri mõju kliendi rahulolule start-up ettevõtte TransferWise näitel
Impact of organizational learning culture on customer satisfaction based on start-up company TransferWise
author
Obasemola, Ayodele Emmanuel
supervisor
defence date
language