title
Sõltuvuste sisestamise raamistik Javas
Dependency Injection Framework in Java
author
Pletnjov, Igor
keywords
metaprogrammeerimine
sõltuvusgraaf
topoloogiline sortimine
inversion of control
metaprogramming
dependency graph
topological sort
supervisor
defence date
language