title
Sõltuvuste sisestamise raamistik Javas
Dependency Injection Framework in Java
author
Pletnjov, Igor
keywords
metaprogrammeerimine
refleksioon
sõltuvusgraaf
topoloogiline sortimine
inversion of control
metaprogramming
dependency graph
topological sort
supervisor
defence date
language