title
Spektrofotomeetrilise meetodi optimiseerimine alumiiniumi määramiseks vees ja setetes kasutades pürokatehool violetti
Optimization of spectrophotometric method for aluminium determination in water and sediments using pyrocatechol violet
keywords
pürokatehool violett
pyrocatechol violet
spectrophotometric analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Töö ei kuulu avalikustamisele
No Access