title
Sisuhaldussüsteemide võrdlus
Content Management System Comparision
Сравнение систем управления контентом
author
Brõksin, Sergei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information