title
AS Eesti Energia Enefit-280 lendtuha sobivus betoonis portlandtsemendi osalisel asendamisel
The suitability of the AS Eesti Energia Enefit-280 Fly Ash in partial substitution of portland cement
author
Ilu, Taavi
keywords
põletatud põlevkivi
veeimavus
flow meetod
hüdratatsioon
fly ash
burnt oil shale
water absorption
specific surface area
concrete paste workability
flow method
heat of hydration
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information