title
Juhtmevaba seade kõndimise kiiruse ja suuna mõõtmiseks ning kõndimise jäljendamiseks virtuaalreaalsuses
A Wireless Device for Measuring Walking Speed and Direction to Imitate Walking in Virtual Reality
author
Siht, Madis
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal