title
Multikultuurse töökollektiivi mõju töökeskkonnale Omniva näitel
The impact of multicultural working team on working environment: case study of Omniva
author
Reimal, Reelika
keywords
multikultuurne töökeskkond
keelebarjäär
multikultuurne kommunikatsioon
muudatuse juhtimine
multicultural working environment
language barrier
multicultural communication
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only