title
Tallinna Polütehnik Nr 33 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.11.1988
language