title
Müügiprotsessi efektiivistamine läbi teenuste portfelli muudatuste - CV-Online-i näitel
Streamlining the sales process through changes in the service portfolio - the Example of CV-Online
author
Gross, Heikko
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 05.05.2027
department / college