title
Kinnisvara hindamise automatiseerimise vajadused, võimalused ja takistused
The Needs, Possibilities and Hurdles in Automating Real Estate Valuation.
author
Triebstok, Kaspar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit