title
Tõendamiskoormise ümberpööramine tsiivilkohtus elektrooniliste tõendite hindamisel
Shifting of burden of proof by civil courts on assessment of electronic evidence
author
Suvanto, Markus
keywords
electronic evidence
burden of proof
unauthorized use
credit card
supervisor
defence date
language