title
Rahavoogude suhtarvude kasutamine organisatsiooni riskide hindamiseks
The Use of Cash Flow Ratios for Risk Evaluation in an Organization
defence date
language