title
Siseministeeriumi ja tema allasutuste varade inventeerimise lahenduse parendamine
Improvement of the Solution for Inventory of Assets at the Ministry of the Interior and its Subordinate Establishments
author
Nõu, Indrek
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network