title
Sotsiaalmeedia turundus avalikus sektoris Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi näitel
Social media marketing in the public sector on the example of the Ministry of Education and Research and the Ministry of Culture of the Republic of Estonia
defence date
language