title
Haljastus miljööväärtuslikel hoonestusaladel Põhja-Tallinna linnaosa näitel
The Landscaping of the Housing Areas of Cultural and Environmental Value on the Example of North Tallinn City District
author
Pallase, Piret
keywords
puittaim
miljööväärtuslik hoonestusala
housing area of cultural and environmental value
supervisor
Alatalu, Riin
defence date
language