title
Eesti toiduainetööstuses kasutatavad jogurtitoodete pakendid ja nende taaskasutamise võimalused
Packaging of yoghurt products used in Estonian food industry and their recycling possibilities
supervisor
defence date
language