title
Saadjärve mõisa kärnerimaja siseõhu kvaliteedi hindamine kahe erineva proovivõtumetoodika alusel
The assessment of indoor air quality of the Saadjärve manor gardener's house based on two different sampling methods
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal