title
Tallinna Polütehnik Nr 13 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.04.1986
language