title
Rahvusvaheline finantsaruandluse standard väikestele ja keskmise suurusega majandusüksustele. 2014. aasta muudatuste analüüs ja mõju Eesti heale raamatupidamistavale
International Financial Reporting Standard for Small and Medium Sized Entities – Analysis of Planned Amendments and Impact on the Estonian Good Accounting Practice
author
Mülla, Meelika
supervisor
defence date
language