title
Autentse eestvedamise seos töötajate organisatsioonilise pühendumusega Circle K Eesti AS näitel
The relationship between authentic leadership and employees' organizational commitment on the example of Circle K Eesti AS
author
Freienthal, Adeliina-Lisette
supervisor
defence date
language