title
Tulude hajutamise mõju pankade kasumlikkusele ja riskidele Covid-19 ajal: tõendid Põhjamaadest
The effect of revenue diversification on bank profitability and risk during Covid-19: Evidence from the Nordic countries
author
Sipilä, Aapeli Juha Matti
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus