title
Liisingusüsteemi tehniline uuendus
Technical upgrade of a leasing system
author
Udam, Jaanus
keywords
liisingusüsteem
tarkvara arendamise raamistikud
software development frameworks
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Gustavson, Hipp
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college