title
Kinaasi ULK3 ekspressiooni optimeerimine ja inhibitsiooni kineetika
Optimization of protein kinase ULK3 expression in bacteria and analysis of its inhibition kinetics
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information