title
Eesti piimanduse stsenaariumid aastateks 2016-2019 ning nende mõju osaühingule Jerwer
Scenarios of Estonian dairy sector for the period of 2016-2019 and their impact on Jerwer OÜ
keywords
piimandus
horistontaalanalüüs
Eesti piimaturg
horisontal analysis
Estonian milk market
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network