title
Elektrokedratud polüstüreeni mattide ristsidumine
Crosslinking of electrospun polystyrene mats
author
Kuningas, Heili
keywords
elektroketramine
ristsidumine
elektrokedratud matid
crosslinking
electrospun mats
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access