title
Eesti maanteevedajate kindlustusvajadused ja tänane kindlustuspraktika – vedajate ja kindlustusfirmade vaatenurgad
Insurance needs of Estonian road carriers and current insurance practices – viewpoints of carriers and insurance companies
author
Tänav, Aet
supervisor
defence date
language