title
USA tehnoloogiaettevõtete aktsiatootlus siseringi ostutehingute järgselt perioodil 2018-2022
Stock returns following insider purchases in the US technology sector between 2018-2022
author
Aluoja, Carl
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus