title
Turba omahinda mõjutavad faktorid kolme turbatootja näitel
Factors Affecting the Net Cost of Peat on the Example of Three Peat Producers
author
Arnus, Elisabeth
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.05.2022. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 29.05.2022. Not available at academic unit.