title
Trans-tsükloheksaanuurea analüüs infrapuna ja vibratsioonilise ringdikroismi spektroskoopiaga tahkes ja vedelas faasis
Analysis of trans-cyclohexaneurea by IR and VCD spectroscopy in solid and solution phase
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele