title
Atmosfääri saaste naftatööstuses - kirjanduse ülevaadesaaste
Atmospheric Pollution from Petroleum Industry - A Literature Review
author
Mamukashvili, Beka
keywords
õhu saaste
süsivesinikud
puhastustehnoloogiad
hydrocarbons
purification technologies
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus