title
Elektrijuhtivate mattide tootmine polüakrüülnitriili (PAN) lahusest elektroketruse meetodiga
Producing of Polyacrylonitrile (PAN) Conductive Mats by Electrospinning
author
Kütt, Kertu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access